Aku Ingin Pulang

Aku Ingin Pulang


Anak Lelaki itu sahabatku.

Ia menyelamatkan hidupku,

beberapa kali.

Waktu ia harus pergi dan tiggal di kota,

aku memaksa ikut dengannya.

Tetapi sekarang aku ingin pulang...

Demam Gigi Jodi

Demam Gigi Jodi

..more..

Meringkus Kapten Kumis Sikat

Meringkus Kapten Kumis Sikat

..more..

Sepatu Bot Bing Bangau

Sepatu Bot Bing Bangau

..more..

Gua Seribu Mata

Gua Seribu Mata

..more..

Lady & Ibby: Pahlawan Kesiangan

Lady & Ibby: Pahlawan Kesiangan

..more..

Go, Keo! No, Noaki! Teka-Teki K2Soul

Go, Keo! No, Noaki! Teka-Teki K2Soul

..more..